Najczęściej zadawane pytania

Poniżej prezentujemy najpopularniejsze problemy związane z korzystaniem z oprogramowania Thinstuff. Dotyczą one zarówno spraw technicznych, jak i licencjowania.

W przypadku innych wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Licencje - ogólne informacje

Instalacja programu Thinstuff - poradnik

Krok 1:
Należy pobrać plik instalacyjny XP/VS Server ze strony: http://www.thinstuff.com/downloads-support/downloads/, zapisać go lokalnie a następnie uruchomić.

Krok 2:
- Pojawi się okno dialogowe, które przeprowadzi przez proces instalacji.
- Należy zaakceptować warunki licencyjne, wybrać sposób instalacji.
- Kolejnym etapem jest wybór instalacji: Server Instalation lub Workstation Instalation.

Potrzebne są przynajmniej dwa komputery. Na pierwszym urządzeniu należy przeprowadzić instalację: Server Instalation, a na drugim: Workstation Instalation.
Instalacja Thinstuff
Następnie należy wybrać wersję oprogramowania:
Instalacja Thinstuff
Na końcu aby dokończyć proces instalacji, wymagane jest ponowne uruchomienie komputera.
Instalacja Thinstuff
Uwaga:
Bez ważnej licencji nie można używać oprogramowania.

Wersja próbna programu Thinstuff

Ze strony producenta można pobrać wersję demo:
http://www.thinstuff.com/releases/ThinstuffXPVSServer-latest-EN.zip/

- wersja demo jest ważna przez 14 dni od dnia instalacji
- umieszczone są w niej informacje o tym, że jest to wersja testowa i nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego

Proces instalacji jest podobny jak powyżej.

Aktywacja licencji - poradnik

Aby aktywować licencję należy wykonać następujące czynności:
1. Na początku należy założyć konto na stronie producenta:
Aktywacja licencji
2. Następnie w menu głównym programu proszę wybrać File -> Add Activate License.
Aktywacja licencji
3. Pojawi się następujące okno:
Aktywacja licencji
Po naciśnięciu zaznaczonej opcji użytkownik zostanie przekierowany na stronę, gdzie będzie możliwe wprowadzenie kuponu i aktywowanie licencji.

Reaktywacja / Przeniesienie licencji.

LICENCJA POWIĄZANA Z WŁASNYM KONTEM THINSTUFF

Użytkownić będzie miał możliwość trzykrotnego zwolnienia licencji własnoręcznie bez konieczności czekania na wsparcie.
Na początku należy zalogować się na swoje konto Thinstuff i przejść do "My Licenses". Następnie znależź link ponownej aktywacji znajdujący się obok licencji "Reactivate license". Trzy razy za darmo można reaktywować licencję.
Jeśli ta liczba zostanie przekroczona, wówczas można poprosić o reaktywację licencji. Należy wtedy kliknąć "Reactivate license" i w następnym oknie podać powód ponownej aktywacji (z menu rozwijanego). Należy wybrać opcję "Send reactivation request". To sprawi, że prośba zostanie wysłana do producenta. Reaktywacja licencji
Jak tylko licencja zostanie deaktywowana i zwrócowana do reaktywacji (informacja poprzez email), wówczas użytkownik będzie mógł przystąpić do procesu aktywacji.

XP/VS Server - licencjowanie

Jak mogę zakupić XP/VS Server lub inne programy producenta Thinstuff?

Oficjalnym dystrybutorem produktów Thinstuff na polskim rynku jest firma Softnow. Serdecznie zapraszamy Państwa do zakupu kluczy licencyjnych Thinstuff.

Nieważny HardwareID.

Taka sytuacja może mieć miejsce fizycznie na komputerze PC, w przypadku, kiedy ten sprzęt znacznie zmienił się np. nastąpiła zmiana płyty głównej, całkowita zmiana komputera lub na maszynie wirtualnej (jeśli zmienił się adres MAC podstawowego interfejsu Windows Network. Zazwyczaj aktywowana licencja XP/VS związana jest ze sprzętem każdej maszyny.

Istnieje możliwość rozsądnego reaktywowania na podstawie ręcznego żądania w wyjątkowych sytuacjach, na przykład, kiedy sprzęt ulegnie awarii lub serwer zostanie zmieniony. W takim przypadku producent wydaje licencję na inną aktywację w innym systemie, po zweryfikowaniu danego problemu.

Jakie są wersje licencji XP/VS Server?

Obecnie istnieją 3 różne wersje XP / VS:
1. Lite - bez członkostwa w domenie dla komputerów z systemem XP / VS Server. Tylko dla systemów XP, Vista i Windows 7 (brak systemów operacyjnych dla serwerów)
2. Standard - podobnie jak w wersji Lite oraz wsparcie dla Windows Server 2003, 2008 i 2008 R2
3. Professional - tak jak wersja Standard + TSX USB służące do przekierowywania dowolnych urządzeń USB podłączonych do klienta (np. Płaskich skanerów, urządzeń przenośnych, kamer internetowych, urządzeń MFC itp.)

Dodatkowo obsługiwane są także inne urządzenia dołączone do klienta np. drukarki itp, także wspierane w wersjach XP/VS Lite oraz Standard.

Szczegółowe porównanie wszystkich wersji serwerów XP / VS znajduje się: TUTAJ.

Jak aktywować licencję XP/VS Server?

Możliwe są dwa rodzaje aktywacji oprogramowania Thinstuff XP/VS Server:
- aktywacja online (poprzez otwarcie Thinstuff XP/VS Administrator)
- aktywacja offline (jeśli nie ma połączenia z internetem)

Więcej informacji jak wykonać aktywację licencji, wraz z opisem i zdjęciami, znajduje się: TUTAJ.

Jak mogę zaktualizować licencję XP/VS?

Oficjalnym dystrybutorem produktów Thinstuff na polskim rynku jest firma Softnow. Serdecznie zapraszamy Państwa do aktualizacji obecnych kluczy lub zakupu nowych licencji Thinstuff.

Jak zaktualizować XP/VS Server?

Aby zaktualizować XP/VS Server należy:
1. Odinstalować starą wersję (Więcej informacji).
2. Zainstalować nową i uruchomić ponownie.

Od wersji 1.0.424 nie trzeba odinstalowywawać poprzedniej wersji podczas uaktualniania XP/VS. Licencje i ustawienia zostaną zachowane podczas tego procesu.

Jak skonfigurować XP/VS Terminal Server?

KONFIGURACJA PO STRONIE SERWERA

Po zainstalowaniu programu należy zezwolić użytkownikom na zdalny dostęp (uwaga: niedostępne w Windows Home Edition). W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na "Komputer" ("Ten komputer"), następnie na "Właściwości" -> "Ustawienia zdalne". Wówczas możliwe jest wybranie i dodanie użytkowników do zdalnej grupy użytkowników, którzy mogą logować się zdalnie.
Konfiguracja XP/VS Terminal Server
Więcej informacji znajduje się w poradniku: TUTAJ

Jeśli użytkownik korzysta z systemu operacyjnego Windows Server:
Uruchamiając ten system operacyjny tylko administrator jest uprawniony do dostępu zdalnego. Dlatego ważne jest udzielenie pozwolenia na dostęp grupie użytkowników pulpitu zdalnego - zgodnie z ustawieniem GPO.

Należy otworzyć Edytor zasad grupy (gpedit.msc) i przejć do: Konfiguracja komputera / Ustawienia systemu Windows / Ustawienia zabezpieczeń / Zasady lokalne / Przypisywanie praw użytkownika /.
W prawym okienku znajduje się opcja: "Zezwalaj na logowanie za pomocą usług pulpitu zdalnego" -> Dodaj "Użytkownicy pulpitu zdalnego".

ADRES IP

Aby połączyć się z Terminal Server potrzebny jest adres IP. Jeśli połączenie jest przez sieć LAN, wówczas potrzebny jest wewnętrzny adres IP (internal IP-address). Należy uruchomić cmd.exe (Start -> Uruchom). Pojawi się okno z wierszami poleceń. Należy wpisać: ipconfig. Wówczas zostanie wyświetlony adres IP urządzenia.
Konfiguracja XP/VS Terminal Server
Jeśli połączenie będzie przez sieć zewnętrzną, wówczas będzie potrzebny zewnętrzny adres IP ("external IP-address).
Adres można wyświetlić tutaj: http://www.myipaddress.com/show-my-ip-address/


KONFIGURACJA PO STRONIE KLIENTA

Potrzebny jest Client RDP, który jest już zainstalowany w systemie operacyjnym Windows (Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> "Podłączanie pulpitu zdalnego" (mstsc.exe)). Należy wprowadzić adres IP (= "Komputer") i kliknąć "Connect". Konfiguracja XP/VS Terminal Server
Aby zalogować się zdalnie, należy wprowadzić dane logowania.

Jak odinstalować XP/VS Terminal Server?

Aby odinstalować XP/VS Server z komputera należy wykonać następujące kroki:
1. Oworzyć "Programy i Funkcje" znajdujące się w Panelu Sterowania. Następnie kliknąć opcję "Odinstaluj program".
2. Wówczas należy znaleźć na liście XP/VS Terminal Serve i kliknąć "Odinstaluj".
3. Pojawi się okno dialogowe, w którym należy potwierdzić chęć odinstalowania programu.
4. W celu ukończenia procesu deinstalacji, komputer powinien zostać zrestartowany.

Jak skonfigurować Product Evaluation Version?

Aby zmienić tryb licencji podczas trwania licencji próbnej należy wykonać następujące czynności:
1. Otworzyć XP/VS Server Administrator oraz przejść do zakładki "Help" -> "Configure Product Evaluation Version"
2. Następnie wybrać wersję programu i nacisnąć przycisk OK
3. Na koniec należy zrestartować komputer

Jak długo licencja XP/VS jest ważna?

Licencja XP/VS jest zawsze licencją wieczystą (wyjątkiem są licencje demonstracyjne i próbne). To oznacza, że nigdy nie wygaśnie.

Dlaczego licencja nie może być aktywowana?

Komunikat pojawiający się podczas procesu aktywacji brzmi następująco:

Błąd! Licencja nie może zostać aktywowana - Licencja jest już aktywna.

To oznacza, że licencja jest już aktywna!

Podczas procesu aktywacji niektóre informacje o sprzęcie są przesyłane do serwera WWW, który generuje plik licencji. Po zakończeniu tego procesu pobieranie nowej licencji rozpoczyna sie automatycznie. Czasami może zdarzyć się, że przeglądarka nie zezwala na pobranie pliku, wówczas odnosi sie błędne wrażenie, że proces aktywacji nie został wykonany. W dowolnej chwili można samodzielnie pobrać licencję, który należy zapisać lokalnie. Wtedy licencja zostanie automatycznie zaimportowana do XP/VS Administrator.

Jeśli chcesz, aby proces aktywacji został przeprowadzony ponownie, wówczas licencja musi zostać zwolniona do aktywacji. W takiej sytuacji należy skontaktować się z pomocą techniczną producenta Thinstuff.

Licencjonowanie na wirtualnej maszynie.

Na maszynach wirtualnych licencja XP / VS jest zawsze związana z adresem MAC głównego interfejsu sieciowego Windows.

W następujących sytuacjach mogą pojawić się problemy z licencjowaniem XP/VS:
1. W przypadku, gdy VMWARE próbuje przenieść lub skopiować maszynę wirtualną i utworzyć nowy identyfikator. Wówczas tworzony jest nowy adres MAC.
3. Niektóre rozwiązania wizualizacji (np. HyperV, Xen itd.) tworzą nowy adres MAC dla każdego nowego GUEST OS.

Rozwiązania:

We wszystkich tych trzech przypadkach licencja jest nieważna (nieprawidłowy HardwareID).Aby tego uniknąć należy upewnić się, czy adres MAC nie zmienia się na maszynach wirtualnych. W drugiej sytuacji można rozwiązać problem przez ponowne utworzenie początkowego kolejności interfejsów sieciowych systemu Windows. Natomiast w ostatniej można przypisać statyczny adres MAC.

Uwaga: W przypadku korzystania z platformy wirtualizacji (np. VMWare, HyperV, Xen itd.), Przed zainstalowaniem serwera terminali XP / VS należy przypisać statyczny adres MAC do komputerów Virtual Guest Computers.

Jak można ponownie aktywować, przetransferować licencję?

Zazwyczaj aktywowana licencja związana jest ze sprzętem każdej maszyny. Jednak w szczególnych przypadkach (awaria sprzętu, zmiana serwera) możliwa jest ponowna reaktywacja. W takim przypadku producent może wydać licencję na inną aktywację w innym systemie. możliwe jest również przeprowadzanie reaktywacje poprzez swoje własne konto Thinstuff.

Więcej informacji związanych z reaktywacją licencji znajduje się TUTAJ.

XP/VS Server - sprawy techniczne

Mam problem, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi na stronie z pytaniami?

Aby przeanalizować dany problem należy:
1. Na początku sprawdzić czy zainstalowany jest program XP / VS Server w wersji 1.0.390 lub nowszej.
2. Jeśli nie, należy zaktualizować go do najnowszej wersji
3. Jeśli problem nie zniknął należy przesłać zespołowi wsparcia technicznego Thinstuff TSRP (Thinstuff Support Request Package).
- Proszę uruchomić: C: \ Program Files \ Thinstuff \ Serwer XPVS \ TSSupportPackage.exe (na komputerze, gdzie jest zainstalowany XP/VS Server) a następnie postępować zgodnie z instrukcją, w celu przesłania pakietu.

Jedna sesje dla pojedynczego użytkownika?

W domyślnych ustawieniach użytkownicy są ograniczeni do tylko jednej równoległej sesji pulpitu zdalnego. Jednak można to zmienić i zezwolić na wiele równoległych sesji pulpitu zdalnego dla każdego użytkownika. W tym celu należy wyłączyć opcję: "Restrict Terminal Services users to a single remote session" na serwerze XP / VS.

TSX USB.

TSX USB umożliwia przesyłanie dołączonych do klienta urządzeń USB. One nie mogą być przekazywane przy użyciu istniejących mechanizmów RDP poprzez RDP do serwera XP / VS, tak jakby były one podłączone lokalnie do portu USB serwera.

Takie rozwiązanie jest bardzo przydatne do skanerów płaskich USB lub urządzeń USB MFC (drukarka, skaner, faks).

Aby przesłać dołączone do klienta drukarki, napędy USB Flash, zestawy słuchawkowe nie trzeba posiadać TSX USB. Można użyć istniejących mechanizmów RDP, co pozwala na unikniecie instalacji TSX USB.

Skąd mogę pobrać wersję próbną programu?

Wersja próbna programu dostępna jest na stronie producenta. Aby pobrać oprogramowanie kliknij: TUTAJ.

Czym różni się system operacyjny 32 bitowy od 64 bitowego z XP/VS Server?

Liczba jednoczesnych połączeń RDP, które można uruchomić przy użyciu jednego serwera XP / VS, zależy od tego, jaki system operacyjny jest używany (32 czy 64 bitiwy).

System Windows 7 (32 bitowy) ma limit maksymalnie 3-4GB pamięci RAM oraz tylko jedno fizyczne gniazdo CPU
System Windows 7 (64 bitowy) może obsługiwać maksymalnie 128GB pamięci RAM oraz posiada 2 fizyczne gniazda CPU

Co to jest Client drive mapping?

Przy pomocy klienta RDP5 (dołączonego do systemu Windows XP) można włączyć lub wyłączyć mapowanie dysku klienta dla wszystkich stacji roboczych, ale nie selektywnie dla konkretnych.

Natomiast klient RDP6 (zawarty w dodatku SP3 dla systemów Windows XP i Vista, Windows 7) pozwala na wybranie dysku klienta, który ma zostać udostępniony na XP/VS Server.

Połączenie z RDP Client.

Nie trzeba instalować klienta TSX USB na komputerze klienckim, aby połączyć się z serwerem terminali XP / VS. TSX USB Client jest potrzebny tylko jako dodatek do programu XP / VS Terminal Server Professional, aby mieć możliwość przekierowywania dołączonych do klienta urządzeń USB na serwerze terminali XP / VS, których nie można przekierować przez klienta zdalnego pulpitu firmy Microsoft. Przykładami takich urządzeń są: skanery USB, kamery USB, komputery przenośne USB.

w takiej sytuacji wystarczy użyć klienta zdalnego systemu Microsoft Remote, który jest już zainstalowany w systemie Windows.

Alternatywnie można użyć Microsoft Remote Desktop Client for Mac do połączenia się z naszym serwerem terminali XP / VS.

Czy istnieje wersja DEMO oprogramowania XP/VS Server?

Tak. Licencje demonstracyjne na wersje XP / VS są zazwyczaj ważne przez 14 dni od momentu instalacji. Mogą być one używane tylko w celu demonstracji i testowania. Instalator serwera XP / VS wyposażony jest we wbudowaną 14-dniową licencję demo.

Jakie są wymagania sprzętowe?

Wymagania podstawowe dla 32-bitowego systemu operacyjnego:
- minimum 1 GHz Pentium 4 CPU
- 512 MB RAM
- dodatkowo 64-96 MB pamięci RAM
- prędkość procesora 100 MHz na użytkownika.
-> ograniczenie do maksymalnej pamięci RAM wynoszącej 4 GB (około 30-40 użytkowników będzie mogło korzystać z dwóch rdzeni oraz 4GB RAM dla średniej aplikacji biurowej)

W 64-bitowym systemie operacyjnym można używać tyle pamięci RAM i liczby procesorów, ile obsługuje wersja systemu operacyjnego Windows.

Czy XP/VS Server jest kompatybilny z Windows Server 2000?

Nie. Windows 2000 nie jest obsługiwany. Wszystkie nowsze wersje są wspierane.

Więcej dokładnych informacji o wymaganiach systemowych w danych wersjach programu znajduje się: TUTAJ.

Microsoft Office z XP/VS Server.

Standardowa wersja pakietu Microsoft office, która nie obsługuje usług terminalowych nie będzie działać na XP/VS Server. Wtedy klient musiałby zakupić oddzielne licencje Office dla każdego użytkownika korzystającego z pakietu. Rozwiązaniem może być zakup licencji Microsoft Office, która jest odpowiednia dla Microsoft Terminal Services.

Gdzie mogę znaleźć instrukcję do programu?

Na stronie producenta znajduje się poradnik zawierający opis programu. Dostępny jest on w języku angielskim i niemieckim.

English Manual: POBIERZ
German Manual: POBIERZ

TSX Remote App

Instalacja i użytkowanie TSX RemoteApp.

Proces instalacji oprogramowania TSX RemoteApp jest bardzo prosty i intuicyjny.
1. Należy pobrać instalator programu, zapisać go lokalnie i uruchomić przy pomocy podwójnego kliknięcia myszką
2. Pojawi się okno dialogowe, które przeprowadza użytkownika przez proces instalacji. następnie należy wyrazić zgodę na warunki licencyjne.
3. W pewnym momencie pojawi się okienko dotyczące wyboru komponentów do instalowania (klient - aby zainstalować TSX RemoteApp po stronie klienta, Server - aby zainstalować po stronie serwera.
4. Na zakończenie należy wybrać folder docelowy, gdzie program zostanie zainstalowany.
5. Po zakończeniu instalacji nastąpi restart systemu.

TSX RemoteApp.

TSX RemoteApp jest to oprogramowanie umożliwiające zdalną publikację pojedynczych aplikacji zamiast całego pulpitu systemu Windows. Aplikacje, które są publikowane przy pomocy TSX RemoteApp pojawiają się na pulpicie klienckim (wyglądają tak jakby byłyby one lokalne - z własnym menu startowym, paskiem zadań oraz oknem o zmiennych rozmiarach.

1. Wymagania.
TSX RemoteApp może być używany na dwa sposoby
- jako darmowy dodatek do serwera XPVS Server Standard i Professional (brak wymagań posiadania osobnej licencji)
- jako komercyjny dodatek do usług terminalowych Microsoft / usług pulpitu zdalnego lub pulpitów wirtualnych (wymagana jest oddzielna licencja TSX RemoteApp)

2. Obsługa systemów operacyjnych po stronie klienckiej oraz serwera.
Następujące systemy operacyjne (32 oraz 64 bitowe):
-Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows Server 2003
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2

Jak aktywować licencję TSX RemoteApp?

Licencjonowanie TSX RemoteApp umożliwia zarządzanie licencjami na serwerze. Jeśli na serwerze jest zainstalowany serwer XP / VS Server (wersja standardowa lub profesjonalna), wówczas zarządzanie licencjami jest zintegrowane z serwerem XP / VS. Natomiast jeśli zostanie uruchomiony Menedżer Licencji (Licensing Manager) w systemie z zainstalowanym serwerem XP / VS Server, zostanie wyświetlone okno administratora serwera XP / VS, zamiast okna TSX RemoteApp Licensing Manager.

Możliwe są dwa rodzaje aktywacji
- aktywacja online (poprzez otwarcie Licensing Menager na komputerze z serwerem - internetowa aktywacja)
- aktywacja offline (jeśli nie ma połączenia z internetem)

Więcej informacji jak wykonać aktywację licencji, wraz z opisem i zdjęciami, znajduje się: TUTAJ.

Jak mogę podpisać moje pliki .rdp?

Podpis cyfrowy może zostać użyty do podpisywania plików .rdp . Jeśli pliki podpisywane są przy użyciu zaufanych certyfikatów, klienci mogą zweryfikować czy najważniejsze ustawienia dla serwera, z którym nawiązano połączenie, nie zostały zmienione. Takie działanie pozwala na klientom na rozpoznawanie Państwa organizacji jako źródła programu RemoteApp lub zdalnego połączenia pulpitu. To umożliwia na podejmowanie bardziej świadomych decyzji czy rozpoczynać dane połączenie.

W przypadku, jeśli ktoś otworzy ręcznie edytowany plik, pojawi się błąd.

Etapy:
1. Tworzenie pliku .rdp
2. Zaimportowanie certyfikatu oraz pobranie (certificate's thumbprint) - ten krok wymaga ważnego certyfikatu .pfx oraz hasła do eksportowania z pliku .pfx. 3. Podpisanie plików .rdp poprzez użycie rdpsign.exe

Dokładniejsza instrukcja, jak tworzyć i podpisywać pliki .rdp, znajduje się: TUTAJ

Jak przeprowadzić cichą instalację TSX RemoteApp?

Istnieje możliwość instalacji oprogramowania TSX RemoteApp w wierszu poleceń.W tym celu należy najpierw pobrać instalator programu dla klienta.
wersja 32 bitowa: http://www.thinstuff.com/releases/ThinstuffTsxRdcClient-x86-latest.msi
wersja 64 bitowa: http://www.thinstuff.com/releases/ThinstuffTsxRdcClient-x64-latest.msi

Następnie należy otworzyć wiersz poleceń, przejść do folderu, w którym znajduje się TSX RDC Client oraz użyć komendy "msiexec", aby zainstalować plik .msi.

Jakie są różnice pomiędzy TS RemoteApp oraz TSX RemoteApp?

Aplikacja zdalna (bezszwowa) jest to aplikacja, która pracuje w taki sposób, że użytkownicy myślą, że działa ona lokalnie na komputerze. Wówczas pulpit zdalnego komputera nie jest wyświetlany, jest on ukryty przed użytkownikiem.

Tabelka z porównaniem właściwości TS RemoteApp oraz TSX RemoteApp znajduje się na stronie producenta. Aby przejść do niej należy kliknąć: TUTAJ.

TSX Connection.

TSX Connection jest własnym klientem RDP. Można go znaleźć za darmo w pakiecie instalacyjnym TSX RemoteApp. Można używać go niezależnie od TS(X) RemoteApp. Oferuje on dodatkowe funkcje w porównaniu z klientem RDP firmy Microsoft. Przykładem może być wybór typu połączenia (połączenie z komputerem lub tryb aplikacji bezszwowej).

Instrukcja jak stworzyć połączenie TSX RemoteApp/Desktop znajduje się: TUTAJ

TSX Connection Manager.

TSX Connection Manager jest to dodatkowa funkcjonalność oprogramowania TSX RemoteApp. Pozwala ona na wstępne skonfigurowania połączenia pulpitu zdalnego TSX na serwerze-pc oraz na zaimportowanie go na komputer klienta. Dzięki tej aplikacji możliwe będzie zarządzanie wszystkimi połączeniami TSX Desktop oraz połączeniami TSX RemoteApp w graficznym interfejsie użytkownika.

- dodawanie nowego połączenia TSX RemoteApp
- Eksport połączenia TSX RemoteApp
- Import połączenia TSX RemoteApp

Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Konfiguracja RemoteApp Server.

Konfiguracja serwera TSX RemoteApp Server zawiera informacje o serwerze oraz dane na temat jego statusu. Jeśli nie ma pliku / biblioteki lub nastąpi jego uszkodzenie to wówczas zostanie to zaznaczone na czerwono. W tym przypadku należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Thinstuff, aby przeanalizować dany problem.

Jak odinstalować TSX RemoteApp ze swojego komputera?

Proces deinstalacji jest bardzo prosty. Należy postępować według następującej procedury:
1. Należy uruchomić Panel Sterowania Następnie kliknąć na Programy - > Odinstaluj Program.
2. Wybór Thinstuff TSX Remote Desktop Connection z listy do idinstalowania poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy i wybranie "Odinstaluj".
3. Następnie wybieramy Thinstuff TSX RemoteApp Server i postępujemy jak w poprzednim kroku.
4. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie, że zgadzamy się na deinstalację. 5. Proces deinstalacji zostaje zakończony po restarcie systemu.

TSX Scan

Instalacja i użytkowanie TSX Scan.

Aby program TSX Scan działał prawidłowo wystarczy tylko zainstalowany sterownik skanera TWAIN lub WIA na komputerze klienta oraz TSX Scan Client. Natomiast na serwerze potrzebny jest Server XP/VS lub Microsoft Terminal server / Remote Desktop Service oraz TSX Scan Server. Na serwerze nie ma potrzeby instalacji sterownika TWAIN.

Proces instalacji oprogramowania TSX Scan jest bardzo prosty i intuicyjny.
1. Należy pobrać instalator programu, zapisać go lokalnie i uruchomić przy pomocy podwójnego kliknięcia myszką
2. Pojawi się okno dialogowe, które przeprowadza użytkownika przez proces instalacji. następnie należy wyrazić zgodę na warunki licencyjne.
3. W pewnym momencie pojawi się okienko dotyczące wyboru komponentów do instalowania (klient - aby zainstalować TSX Scan po stronie klienta, Server - aby zainstalować po stronie serwera.
4. Na zakończenie należy wybrac folder docelowy, gdzie program zostanie zainstalowany.
5. Po zakończeniu instalacji nastąpi restart systemu.

Kompatybilność z TSX Scan.

Często pojawia się pytanie dotyczące zgodności pracujących skanerów z oprogramowaniem TSX Scan. Nie jest możliwe przetestowanie wszystkich urządzeń, jednak można zaobserwować jedną regułę: Oprogramowanie TSX Scan wymaga zainstalowanego sterownika TWAIN po stronie klienta.

Czy do użytku TSX Scan wymagany jest rownież TSX USB?

Nie. Aby używać TSX Scan nie trzeba posiadać TSX USB. TSX Scan jest oddzielnym produktem, który musi być zainstalowany dodatkowo z XP/VS Server lub Microsoft Terminal Server.

Jak zainstalować funkcję Desktop Experience w systemie Windows Server 2008 / R2?

Aby używać TSX Scan w systemie operacyjnym serwera należy zainstalować Desktop Experience. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
1. Uruchmić program Server Manager a następnie kliknąć Start -> Administrative Tools -> Server Manager.
2. Następnie należy przejść do sekcji "Features" i kliknąć przycisk "Add features".
3. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie pola wyboru "Desktop Experience" i kliknięcia przycisku "Next".
4. Należy kliknąć przycisk uruchamiający instalację a po zakończeniu zadania przycisk zamykania.
6. Aby zakończyć instalację należy potwierdzić ponowne uruchomienie systemu.

Skąd mogę pobrać najnowszą wersję trial oprogramowania TSX Scan?

Wersję testową TSX Scan można pobrać: tutaj

Jak odinstalować TSX Scan ze swojego komputera?

Proces deinstalacji jest bardzo prosty. Należy postępować wegług następującej procedury:
1. Należy uruchomić Panel Sterowania Następnie kliknąć na Programy - > Odinstaluj Program.
2. Wybór TSX Scan Client z listy do odinstalowania poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy i wybranie "Odinstaluj".
3. Następnie wybieramy TSX Scan Server i postępujemy jak w poprzednim kroku.
4. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie, że zgadzamy się na deinstalację. 5. Proces deinstalacji zostaje zakończony po restarcie systemu.

TSX Gateway

Gdzie mogę znaleźć instrukcję do TSX Gateway?

Link do pobrania najnowszej instrukcji do oprogramowania TSX Gateway: TSX Gateway Manual.
Najnowsza wersja TSX Gateway może być pobrana: TSX Gateway Installation Package.

Jak zaimportować certyfikat .PFX do TSX Gateway?

Aby zaimportować PFX Certificate File do TSX GAteway należy wykonać następujące czynności:
1. Wygenerować prośbę o certyfikat
2. Zaimportować prośbę do odpowiedniej jednostki autoryzującej
3. Wyeksportować certyfikat jako .pfx
4. Zaimportować certyfikat do TSX Gateway

Więcej informacji wraz z zrzutami ekranu znajduje się: tutaj.